Competition - VIVA Mathematics with computerПърви кръг на онлайн състезание "VIVA Математика с компютър" ще се проведе на 21 октомври 2023 г.
Началото на състезанието за всички ученици от 3 до 12 клас е от 10:00 часа.
Участието в състезанието е безплатно.

Joint project of ИМИ-БАН и СМБ
additional information about the regulation vivacognita.org
for self-training cabinet.bg
for questions