Състезание - VIVA Математика с компютърНачало
Моля, обърнете вниманиe, че всички полета са задължителни.

След валидна регистрация за вход в системата се използва адресът на електронната поща и паролата, която сте избрали. С един адрес на електронна поща може да се регистрира само един потребител.
Името и фамилията ще бъдат вписани във вашия личен сертификат за участие в състезанието

Псевдонимът ще бъде използван да гарантира анонимност при обяваване на резултатите от състезанието.

Изберете класа, в който желаете да участвате. Възможно е да го промените и след регистрацията. Това става, като редактирате вашия профил.

При влизане в системата за състезания се изисква адресът на електонната поща и паролата, която ще укажете по-долу.
Паролата е с минимална дължина от 6 символа.
След като натиснете бутона Регистриране на електронния адрес, който сте указали ще бъде изпратено писмо за потвърждение и завършване на регистрацията. Без това потвърждение няма да можете да влизате в сайта на състезанието.


Съвместен проект на ИМИ-БАН и СМБ
допълнителна информация vivacognita.org
за самоподготовка cabinet.bg
за въпроси