Състезание - VIVA Математика с компютър


Учебна година 2021 - 2022

Втори кръг беше проведен на 14 март 2021 г от 10:00 часа

Съвместен проект на ИМИ-БАН, СМБ и ВИВАКОМ
за допълнителна информация vivacognita.org