Състезание - VIVA Математика с компютърУчебна година 2022 - 2023

Съвместен проект на ИМИ-БАН, СМБ и ВИВАКОМ
допълнителна информация за регламента vivacognita.org
за самоподготовка cabinet.bg
за въпроси